Orientační ceník služeb

Uvedené ceny jsou orientační, průměrné, platné k 1. 7. 2017. Výsledná cena může být nižší nebo vyšší. Cena závisí na složitosti podkladů (typ katastrální mapy), na členitosti a přehlednosti terénu a termínu zakázky. Při větším rozsahu zakázky poskytuji výraznou slevu. Měrnou jednotkou (MJ) je obvykle každých započatých 100 m řešené hranice.Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo vyznačení budovy4 800 – 5 800,- Kč za MJ
Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo vyznačení budovy s vytýčením hranice5 500 – 6 800,- Kč za MJ
Vytyčení vlastnické hranice pozemků4 500 – 5 000,- Kč za MJ
Souhlasné prohlášení vlastníků o vytýčené hranici1 000,- Kč za MJ
Stabilizace bodu hranice plastovým mezníkem150,- Kč za kus
Kopie geometrického plánu100,- Kč za kus
Zaměření pozemku pro projekt RD4 000 – 5 000,- Kč
Vytyčení budovy RD4 500 – 5 500,- Kč
Zaměření přípojek inženýrských sítí u novostaveb (samostatná zakázka)3 500 – 4 500,- Kč
Zaměření polohopisu a výškopisu - přehledný terén4 500 – 6 500,- Kč za ha

Skutečná cena bude stanovena po posouzení řešené lokality, dostupných podkladů případně požadovaných výstupů.