Orientační ceník služeb

Uvedené ceny jsou orientační, průměrné, platné k 1. 3. 2022. Výsledná cena může být nižší nebo vyšší. Cena závisí na složitosti podkladů (typ katastrální mapy), na členitosti a přehlednosti terénu a termínu zakázky. Při větším rozsahu zakázky poskytuji výraznou slevu. Měrnou jednotkou (MJ) je obvykle každých započatých 100 m řešené hranice.Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo vyznačení budovy5 000 – 6 500,- Kč za MJ
Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo vyznačení budovy s vytýčením hranice6 000 – 7 000,- Kč za MJ
Vytyčení vlastnické hranice pozemků5 500 – 6 000,- Kč za MJ
Souhlasné prohlášení vlastníků o vytýčené hranici1 200,- Kč za MJ
Stabilizace bodu hranice plastovým mezníkem150,- Kč za kus
Kopie geometrického plánu100,- Kč za kus
Zaměření pozemku pro projekt RD4 500 – 5 500,- Kč
Vytyčení budovy RD5 000 – 6 000,- Kč
Zaměření přípojek inženýrských sítí u novostaveb (samostatná zakázka)4 000 – 5 000,- Kč
Zaměření polohopisu a výškopisu - přehledný terén5 500 – 6 500,- Kč za ha
Zaměření polohopisu a výškopisu - nepřehledný, členitý terén10 000 – 15 000,- Kč za ha

Skutečná cena bude stanovena po posouzení řešené lokality, dostupných podkladů, případně požadovaných výstupů.