Odkazy

Nahlížení do katastru nemovitostí
...odkaz...

Předpisy v oboru katastru nemovitostí a zeměměřičství
...odkaz...

Formuláře pro podání návrhů na vklad či záznam do katastru nemovitostí
...odkaz...

Životní situace při podání návrhů na vklad či záznam do katastru nemovitostí
...odkaz...


Projekční kanceláře

http://www.inter-project.cz/

http://www.aquaprojekt.net/index.html

http://www.jebavy.com/