Reference

  • geodetické práce na projektu Sportovní centrum Horní Slověnice

  • dlouhodobá spolupráce s projekčními kancelářemi (Interproject, Ing. Pavel Kojan, Aquaprojekt, Ing. Michal Manda)

  • dlouhodobá spolupráce se zahradním architektem Ing. Matoušem Jebavým, PhD.

  • 15 let spolupráce v oboru pozemkové úpravy (podíl na cca 40 lokalitách zapsaných do katastru nemovitostí)

  • větší množství kompletních zakázek pro jednotlivé stavebníky (od zaměření pozemku po vyhotovení geometrického plánu ke kolaudaci)

  • kompletní geodetické práce na zakázce "Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství ulice Čechova (kanalizace, voda, plyn, parovod, komunikace)"

  • kompletní geodetické práce na zakázce "ZTV U Špačků jez - 80 st. pozemků (kanalizace, voda, plyn, přeložka vodního toku, komunikace)"

  • kompletní geodetické práce na zakázce "Autosalón ACR (prodejna aut a motocyklů BMW), Okružní ul., České Budějovice"