G e o d e t i c k á k a n c e l á ř

Ing. Jaroslav Zámiš


Poskytujeme služby - geodetické práce v následujících odvětvích geodézie:

  • Katastr nemovitostí
  • Stavební geodézie
  • Pozemkové úpravy a rekonstrukce přídělů


  • Pro:

  • Firmy
  • Občany
  • Státní organizace a úřady